Tietosuojakäytäntö ja ympäristötoimenpiteet (Privacy Policy and Environmental measures)

Tämä www-sivusto ei kerää tietoja sivuilla kävijöistä Raitti 181-yhteenliittymälle. Emme myöskään pidä rekisteriä tms. sivuilla kävijöistä. Yhteenliittymän osakkaiden omista www-sivuista ja käytännöistä vastaa jokainen osakas itse.

Raitti 181:n www-sivujen sisältö; tekstit, piirrokset, diagrammit, valokuvat ja logot, ovat Raitti 181:n yhteenliittymän tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta ja ovat suojattu siten tekijänoikeuslain mukaisesti. Esitetyn materiaalin luvaton kopioiminen tai uudelleen tuottaminen rikkoo tekijänoikeuslakia. Raitti 181 ja sen yhteistyökuppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin.

Ympäristötoimenpiteet ja kestävämpi tulevaisuus

Raitti 181 yrittäjät/yhteisöt, jotka toimivat ympäristöä säästäen , saavan Raitti 181:n oman ekologisen leiman sivuilleen. Merkki ei korvaa esim luomu merkkiä. Merkin näet alla. Tämä merkki löytyy yrittäjien sivujen alareunasta, jossa myös jokaisella omat linkit siitä, miten kukin yrittäjä toteuttaa toimenpiteitä. Pienikin askel on eteenpäin.

In English:

This website does not collect information from visitors on the website to the Raitti 181 consortium. Also, we do not keep a register on the website. Each shareholder owns the consortium’s own web pages and practices.

The content of Raitti 181’s web pages; the texts, drawings, diagrams, photographs and logos are the property of Raitti 181 or its affiliates and are thus protected by copyright law. Unauthorized copying or reproduction of the material presented violates copyright law. Raitti 181 and its co-ops retain all the rights to the material presented on the pages.

Raitti 181 Entrepreneurs / Communities, working with the environment, get Raitti 181’s own eco-label on their pages. The mark does not replace the organic character. The sign below. This sign can be found at the bottom of the pages, which also contains each of its own links, how each one takes action. Even the smallest step is ahead.